MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW: SALA KOLUMNOWA (PARTER), LEWE SKRZYDŁO PAŁACU BRANICKICH, WEJŚCIE JAK DO BIURA PROMOCJI I REKRUTACJI

Osoby składające dokumenty zobowiązane są do zachowania odstępu (co najmniej 1,5 m) oraz zakrycia ust i nosa.
 

Terminy kolejnych list:
31 sierpnia 2020r.
3, 8, 11, 16, 21, 23, 25, 28, 29 oraz 30 września 2020r. (przy każdej liście będzie podany termin składania dokumentów)
. W wyjątkowych sytuacjach listy mogą się również pojawić w pierwszych dniach października.

                                                  
UWAGA! Po 30.09 publikowane będą wyłącznie listy z kierunków, na których nastąpiły zmiany (np. wskutek rezygnacji).

Po obejrzeniu list zapoznaj się z informacjami umieszczonymi na dole tej strony (pod tabelą)!

 

  Listy rankingowe

 

Nazwa kierunku

Lista

zakwalifikowanych

Próg

Termin
na złożenie
dokumentów

Lista

rezerwowa

Termin

kolejnej

listy

Uwagi

STUDIA STACJONARNE

Lekarski

           

Lekarsko-Dentystyczny

           
Higiena Stomatologiczna          

przedłużony nabór do 24 września!

Techniki Dentystyczne          

 

Farmacja          

 przedłużony nabór do 24 września!

Analityka Medyczna            
Kosmetologia            
Biostatystyka           przedłużony nabór do 24 września!
Dietetyka            

Elektroradiologia

           
Fizjoterapia            
Logopedia z Fonoaudiologią            
Pielęgniarstwo            
Położnictwo            
Ratownictwo Medyczne          

 

Zdrowie Publiczne

          trwa dodatkowy nabór
STUDIA NIESTACJONARNE (N)
Lekarski (N)            
Lekarsko-Dentystyczny (N)            
Farmacja (N) brak wymaganej liczby chętnych - -      
Kosmetologia (N) Kierunek nie zostanie utworzony - -      
Fizjoterapia (N) Kierunek nie zostanie utworzony - -      
Położnictwo pomostowe (N) brak wymaganej liczby chętnych - -      
STUDIA II STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE (N)
Dietetyka       -    
Dietetyka (N) kierunek nie zostanie utworzony          
Elektroradiologia       -    
Fizjoterapia kierunek nie zostanie utworzony          
Fizjoterapia (N) kierunek nie zostanie utworzony          
Kosmetologia       -    
Logopedia z Fonoaudiologią       -    
Pielęgniarstwo       -    
Położnictwo       -    
Położnictwo (N)       -    
Zdrowie Publiczne       -    
Zdrowie Publiczne (N) kierunek nie zostanie utworzony          

 

 

INFORMACJE DLA OSÓB ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA LIŚCIE ZAKWALIFIKOWANYCH

  • dokumenty składają wyłącznie Kandydaci z listy zakwalifikowanych; lista wymaganych dokumentów na stronie: http://www.umb.edu.pl/zasady_rekrutacji/wymagane_dokumenty
  • niezłożenie dokumentów w wyznaczonym terminie skutkuje skreśleniem Kandydata z listy zakwalifikowanych; rezygnacja z podjęcia studiów i wycofanie dokumentów również skutkuje skreśleniem z listy zakwalifikowanych
  • złożenie dokumentów na jeden kierunek studiów nie oznacza rezygnacji z ubiegania się o przyjęcie na pozostałe kierunki, na których Kandydat opłacił opłatę rekrutacyjną, ale nie osiągnął progu (nie dotyczy sytuacji, gdy Kandydat złożył wcześniej rezygnację z kierunku studiów, lub nie złożył dokumentów w terminie)


INFORMACJE DLA OSÓB ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA LIŚCIE REZERWOWEJ

  • lista może ulec zmianie; Kandydaci zobowiązani są do zapoznawania się na bieżąco z informacjami, gdyż zmiany na listach pojawić się mogą do 30 września 2020r., a w wyjątkowych sytuacjach po tym terminie - do ostatecznego zakończenia rekrutacji
  • kandydaci, którzy znajdują się na liście rezerwowej są automatycznie brani pod uwagę w dalszych etapach rekrutacji; nie należy opłacać rekrutacji ponownie ani składać podań lub odwołań

 

Przyszłych Kandydatów zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną w zakładce Kierunki Studiów.

 


 

 

 

 

 

 

Przejdź na początek