Witamy na stronie internetowej poświęconej wynikom rekrutacji w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku.


Po obejrzeniu list zapoznaj się z informacjami umieszczonymi na dole tej strony (pod tabelą)!

                                                      

Planowane terminy publikacji list w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku w 2019r.:
12.07,  19.07,  26.07,  31.07,  19.08,  23.08,  28.08,  4.09,  9.09,  12.09,  17.09,  20.09,  24.09,  25.09,  26.09, planowany termin zamknięcia - 27.09


Progi punktowe przyjęć z ostatnich lat na poszczególne kierunki znajdują się w zakładce Statystyka

 

                                                       Listy rankingowe

 

Nazwa kierunku

Lista zakwalifikowanych

Próg

Termin
na złożenie
dokumentów

Lista rezerwowa

Termin

kolejnej listy

Uwagi

STUDIA STACJONARNE

Lekarski

2019-07-12 Lekarski TAK

168

15-18.07 w godz. 7:30-15:30 2019-07-12 Lekarski REZ

19.07

 

Lekarsko-Dentystyczny

2019-07-12 Lek-Dent TAK

164

15-18.07 w godz. 7:30-15:30 2019-07-12 Lek-Dent REZ 19.07  
Farmacja 2019-07-12 Farmacja TAK

129

15-18.07 w godz. 7:30- 15:30 2019-07-12 Farmacja REZ 19.07  
Analityka Medyczna  

 

    26.07  
Dietetyka         26.07  
Biostatystyka         26.07  
Elektroradiologia         26.07  
Fizjoterapia         26.07  
Kosmetologia  

 

    26.07  

Logopedia z Fonoaudiologią

        26.07  
Pielęgniarstwo         26.07  
Położnictwo         26.07  
Ratownictwo Medyczne         26.07  
Techniki Dentystyczne  

 

    26.07  
Zdrowie Publiczne         26.07  
STUDIA NIESTACJONARNE (N)
Lekarski (N)         28.08  
Lekarsko-Dentystyczny (N)         28.08  
Farmacja (N)         28.08  
Analityka Medyczna (N)         28.08  
Kosmetologia (N)         28.08  

Fizjoterapia (N)

        28.08  
Położnictwo pomostowe (N)         28.08  
STUDIA II STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE (N)
Dietetyka      

 

4.09  
Dietetyka (N)         4.09  
Elektroradiologia  

 

    4.09  
Elektroradiologia (N)         4.09  
Fizjoterapia         4.09  
Fizjoterapia (N)         4.09  
Kosmetologia         4.09  
Kosmetologia (N)         4.09  
Logopedia z Fonoaudiologią  

 

    4.09  
Pielęgniarstwo  

 

    4.09  
Pielęgniarstwo (N)         4.09  
Położnictwo         4.09  
Położnictwo (N)         4.09  
Zdrowie Publiczne         4.09  
Zdrowie Publiczne (N)         4.09  

 

INFORMACJE DLA OSÓB ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA LIŚCIE ZAKWALIFIKOWANYCH

  • dokumenty składają wyłącznie Kandydaci z listy zakwalifikowanych; lista wymaganych dokumentów na stronie: http://www.umb.edu.pl/zasady_rekrutacji/wymagane_dokumenty
  • niezłożenie dokumentów w wyznaczonym terminie skutkuje skreśleniem Kandydata z listy zakwalifikowanych; rezygnacja z podjęcia studiów i wycofanie dokumentów również skutkuje skreśleniem z listy zakwalifikowanych
  • złożenie dokumentów na jeden kierunek studiów nie oznacza rezygnacji z ubiegania się o przyjęcie na pozostałe kierunki, na których Kandydat opłacił opłatę rekrutacyjną ale nie osiągnął progu (nie dotyczy sytuacji, gdy Kandydat złożył wcześniej rezygnację z kierunku studiów, lub nie złożył dokumentów w terminie)


INFORMACJE DLA OSÓB ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA LIŚCIE REZERWOWEJ

  • lista może ulec zmianie; Kandydaci zobowiązani są do zapoznawania się na bieżąco z informacjami, gdyż zmiany na listach pojawić się mogą do 27 września 2019r., a w wyjątkowych sytuacjach po tym terminie - do ostatecznego zakończenia rekrutacji
  • kandydaci, którzy znajdują się na liście rezerwowej są automatycznie brani pod uwagę w dalszych etapach rekrutacji; nie należy opłacać rekrutacji ponownie ani składać podań lub odwołań

 

Przyszłych Kandydatów zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną w zakładce Kierunki Studiów.

 

Przejdź na początek