Witamy na stronie internetowej poświęconej wynikom rekrutacji w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku.

Po obejrzeniu list zapoznaj się z informacjami umieszczonymi na dole tej strony (pod tabelą)!

Miejsce składania dokumentów: Sala Kolumnowa (parter), lewe skrzydło Pałacu Branickich, wejście jak do Biura Promocji i Rekrutacji


Terminy kolejnych list:
15, 27 lipca 2021r.

4, 10, 16, 20, 26, 31 sierpnia 2021r.
6, 9, 14, 16, 20, 22, 24, 27, 28, 29 oraz 30 września 2021r. (przy każdej liście będzie podany termin składania dokumentów).

W wyjątkowych sytuacjach listy mogą się również pojawić w pierwszych dniach października.

UWAGA! Po 30 września 2021r. publikowane będą wyłącznie listy z kierunków, na których nastąpiły zmiany (np. wskutek rezygnacji).
Progi punktowe przyjęć z ostatnich lat na poszczególne kierunki znajdują się w zakładce Statystyka

                                                       Listy rankingowe

Nazwa kierunku

Lista

zakwalifikowanych

Próg

Termin
na złożenie
dokumentów

Lista

rezerwowa

Termin

kolejnej

listy

Uwagi

STUDIA STACJONARNE

Lekarski

2021-07-27_LEK_TAK 161

28 lipca-3 sierpnia 2021

(bez sobót i niedziel)

2021-07-27_LEK_REZ  4 sierpnia 2021  

Lekarsko-Dentystyczny

2021-07-27 LEK DENT TAK 155

28 lipca-3 sierpnia 2021

(bez sobót i niedziel)

2021-07-27 LEK DENT REZ   4 sierpnia 2021  
Higiena Stomatologiczna 2021-07-27 HIGIENA TAK 62

28 lipca-3 sierpnia 2021

(bez sobót i niedziel)
2021-07-27 HIGIENA REZ  4 sierpnia 2021

 

Techniki Dentystyczne 2021-07-27 TECH DENT TAK 84

28 lipca-3 sierpnia 2021

(bez sobót i niedziel)
2021-07-27TECH DENT REZ  4 sierpnia 2021

 

Farmacja 2021-07-27 FARM TAK 50

28 lipca-3 sierpnia 2021

(bez sobót i niedziel)
2021-07-27 FARM REZ  4 sierpnia 2021

 

Analityka Medyczna 2021-07-27 ANALITYKA TAK 82

28 lipca-3 sierpnia 2021

(bez sobót i niedziel)
2021-07-27 ANALITYKA REZ  4 sierpnia 2021  
Kosmetologia 2021-07-27 KOSMETOLOGIA TAK 78

28 lipca-3 sierpnia 2021

(bez sobót i niedziel)
2021-07-27 KOSMETOLOGIA REZ  4 sierpnia 202  
Biostatystyka 2021-07-27 BIOS TAK 36 - - -  
Dietetyka 2021-07-27 DIET TAK 78

28 lipca-3 sierpnia 2021

(bez sobót i niedziel)
2021-07-27 DIET REZ  4 sierpnia 2021  

Elektroradiologia

2021-07-27 ELEKTRO TAK 87

28 lipca-3 sierpnia 2021

(bez sobót i niedziel)
2021-07-27 ELEKTRO REZ   4 sierpnia 2021  
Fizjoterapia 2021-07-27 FIZJO TAK 104

28 lipca-3 sierpnia 2021

(bez sobót i niedziel)
2021-07-27 FIZJO REZ  4 sierpnia 2021   
Logopedia z Fonoaudiologią 2021-07-27 LOGO TAK - - - -  
Pielęgniarstwo 2021-07-27 PIEL TAK 70

28 lipca-3 sierpnia 2021

(bez sobót i niedziel)
2021-07-27 PIEL REZ  4 sierpnia 2021  
Położnictwo 2021-07-27 POŁ TAK 89

28 lipca-3 sierpnia 2021

(bez sobót i niedziel)
2021-07-27 POŁ REZ  4 sierpnia 2021  
Ratownictwo Medyczne

2021-07-27 RAT MED TAK

62

28 lipca-3 sierpnia 2021

(bez sobót i niedziel)
2021-07-27 RAT MED REZ  4 sierpnia 2021

 

Zdrowie Publiczne i Epidemiologia 2021-07-27 ZPiE TAK 31 - - -  
STUDIA NIESTACJONARNE (N)
Lekarski (N) - - 1-3 września 2021 - 6 września 2021  
Lekarsko-Dentystyczny (N) - - 1-3 września 2021 - 6 września 2021  
Kosmetologia (N) - - 1-3 września 2021 - 6 września 2021  
STUDIA II STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE (N)
Dietetyka - - 17-21 września 2021 - 22 września 2021  
Dietetyka (N) - - 17-21 września 2021 - 22 września 2021  
Elektroradiologia - - 17-21 września 2021 - 22 września 2021  
Logopedia z Fonoaudiologią - - 17-21 września 2021 - 22 września 2021  
Pielęgniarstwo - - 17-21 września 2021 - 22 września 2021  
Położnictwo - - 17-21 września 2021 - 22 września 2021  
Położnictwo (N) - - 17-21 września 2021 - 22 września 2021  
Zdrowie Publiczne - - 17-21 września 2021 - 22 września 2021  
Zdrowie Publiczne (N) - - 17-21 września 2021 - 22 września 2021  

 

 

INFORMACJE DLA OSÓB ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA LIŚCIE ZAKWALIFIKOWANYCH

  • dokumenty składają wyłącznie Kandydaci z listy zakwalifikowanych; lista wymaganych dokumentów na stronie: http://www.umb.edu.pl/zasady_rekrutacji/wymagane_dokumenty
  • niezłożenie dokumentów w wyznaczonym terminie skutkuje skreśleniem Kandydata z listy zakwalifikowanych; rezygnacja z podjęcia studiów i wycofanie dokumentów również skutkuje skreśleniem z listy zakwalifikowanych
  • złożenie dokumentów na jeden kierunek studiów nie oznacza rezygnacji z ubiegania się o przyjęcie na pozostałe kierunki, na których Kandydat opłacił opłatę rekrutacyjną ale nie osiągnął progu (nie dotyczy sytuacji, gdy Kandydat złożył wcześniej rezygnację z kierunku studiów, lub nie złożył dokumentów w terminie)


INFORMACJE DLA OSÓB ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA LIŚCIE REZERWOWEJ

  • lista może ulec zmianie; Kandydaci zobowiązani są do zapoznawania się na bieżąco z informacjami, gdyż zmiany na listach pojawić się mogą do 30 września 2021r., a w wyjątkowych sytuacjach po tym terminie - do ostatecznego zakończenia rekrutacji
  • kandydaci, którzy znajdują się na liście rezerwowej są automatycznie brani pod uwagę w dalszych etapach rekrutacji; nie należy opłacać rekrutacji ponownie ani składać podań lub odwołań

 

Przyszłych Kandydatów zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną w zakładce Kierunki Studiów.

 


 

 

Deklaracja dostępności

Przejdź na początek