Witamy na stronie internetowej poświęconej wynikom rekrutacji w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku.

Po obejrzeniu list zapoznaj się z informacjami umieszczonymi na dole tej strony (pod tabelą)!

Miejsce składania dokumentów: Sala Kolumnowa (parter), lewe skrzydło Pałacu Branickich, wejście jak do Biura Promocji i Rekrutacji


Terminy kolejnych list:
15, 27 lipca 2021r.

4, 10, 16, 20, 26, 31 sierpnia 2021r.
6, 9, 14, 16, 20, 22, 24, 27, 28, 29 oraz 30 września 2021r. (przy każdej liście będzie podany termin składania dokumentów).

W wyjątkowych sytuacjach listy mogą się również pojawić w pierwszych dniach października.

UWAGA! Po 30 września 2021r. publikowane będą wyłącznie listy z kierunków, na których nastąpiły zmiany (np. wskutek rezygnacji).
Progi punktowe przyjęć z ostatnich lat na poszczególne kierunki znajdują się w zakładce Statystyka

                                                       Listy rankingowe

Nazwa kierunku

Lista

zakwalifikowanych

Próg

Termin
na złożenie
dokumentów

Lista

rezerwowa

Termin

kolejnej

listy

Uwagi

STUDIA STACJONARNE

Lekarski

2021-09-24 LEK TAK 152 (biologia min. 80)

24-25 września 2021

godz. 8:30-15:30
2021-09-24 LEK REZ 27 września 2021  

Lekarsko-Dentystyczny

2021-09-24 LEK DENT TAK 148 (biologia min. 73)

24-25 września 2021

godz. 8:30-15:30
2021-09-24 LEK-DENT REZ 27 września 2021  
Higiena Stomatologiczna Liczba przyjętych: 18   - - -

-

Techniki Dentystyczne 2021-09-24 TECH DENT TAK 69 - 2021-09-24 TECH DENT REZ 27 września 2021

 

Farmacja 2021-09-24 FARM TAK 30

24-25 września 2021

godz. 8:30-15:30
2021-09-24 FARM REZ 27 września 2021

 

Analityka Medyczna

Liczba przyjętych: 94

-   - 27 września 2021  
Kosmetologia 2021-09-24 KOSM TAK 52 - 2021-09-24 KOSM REZ 27 września 2021  
Biostatystyka Liczba przyjętych: 20 - - - -  
Dietetyka 2021-09-24 DIET TAK 52

24-25 września 2021

godz. 8:30-15:30
2021-09-24  DIET REZ 27 września 2021  

Elektroradiologia

2021-09-24 ELEKTRO TAK 53 - 2021-09-24 ELEKTRO REZ 27 września 2021  
Fizjoterapia 2021-09-24 FIZJO TAK 84 - 2021-09-24 FIZJO REZ 27 września 2021  
Logopedia z Fonoaudiologią Liczba przyjętych: 43 - - - -  
Pielęgniarstwo 2021-09-24 PIEL TAK 56 - 2021-09-24 PIEL REZ 27 września 2021  
Położnictwo 2021-09-24 POŁ TAK 68 - 2021-09-24 POŁ REZ 27 września 2021  
Ratownictwo Medyczne

Liczba przyjętych: 53

- - - -

 

Zdrowie Publiczne i Epidemiologia Liczba przyjętych: 22 - - - -  
STUDIA NIESTACJONARNE (N)
Lekarski (N) 2021-09-24 LEK (N) TAK 90

24-25 września 2021

godz. 8:30-15:30
2021-09-24 LEK (N) REZ 27 września 2021  
Lekarsko-Dentystyczny (N) 2021-09-24 LEK-DENT (N) TAK 109 (biologia min. 55)

24-25 września 2021

godz. 8:30-15:30
2021-09-24 LEK-DENT (N) REZ 27 września 2021  
Kosmetologia (N) brak wymaganej liczby kandydatów - - - -  
STUDIA II STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE (N)
Biostatystyka Liczba przyjętych: 6 - - - 27 września 2021  
Dietetyka Liczba przyjętych: 18   - - 27 września 2021  
Dietetyka (N) brak wymaganej liczby kandydatów - - - -  
Elektroradiologia Liczba przyjętych: 24 - - - 27września 2021  
Kosmetologia LIczba przyjętych: 56 - - - 27 września 2021  
Kosmetologia (N) brak wymaganej liczby kandydatów - - - -  
Logopedia z Fonoaudiologią Liczba przyjętych: 21 - - - 27 września 2021  
Pielęgniarstwo Liczba przyjętych: 121 - - - 27 września 2021  
Położnictwo Liczba przyjętych: 24 - - - 27 września 2021  
Położnictwo (N) Liczba przyjętych: 49 - - - 27 września 2021  
Zdrowie Publiczne Liczba przyjętych: 18 - - - 27 września 2021  
Zdrowie Publiczne (N) brak wymaganej liczby kandydatów - - - -  

 

 

INFORMACJE DLA OSÓB ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA LIŚCIE ZAKWALIFIKOWANYCH

  • dokumenty składają wyłącznie Kandydaci z listy zakwalifikowanych; lista wymaganych dokumentów na stronie: http://www.umb.edu.pl/zasady_rekrutacji/wymagane_dokumenty
  • niezłożenie dokumentów w wyznaczonym terminie skutkuje skreśleniem Kandydata z listy zakwalifikowanych; rezygnacja z podjęcia studiów i wycofanie dokumentów również skutkuje skreśleniem z listy zakwalifikowanych
  • złożenie dokumentów na jeden kierunek studiów nie oznacza rezygnacji z ubiegania się o przyjęcie na pozostałe kierunki, na których Kandydat opłacił opłatę rekrutacyjną ale nie osiągnął progu (nie dotyczy sytuacji, gdy Kandydat złożył wcześniej rezygnację z kierunku studiów, lub nie złożył dokumentów w terminie)


INFORMACJE DLA OSÓB ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA LIŚCIE REZERWOWEJ

  • lista może ulec zmianie; Kandydaci zobowiązani są do zapoznawania się na bieżąco z informacjami, gdyż zmiany na listach pojawić się mogą do 30 września 2021r., a w wyjątkowych sytuacjach po tym terminie - do ostatecznego zakończenia rekrutacji
  • kandydaci, którzy znajdują się na liście rezerwowej są automatycznie brani pod uwagę w dalszych etapach rekrutacji; nie należy opłacać rekrutacji ponownie ani składać podań lub odwołań

 

Przyszłych Kandydatów zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną w zakładce Kierunki Studiów.

 


 

 

Deklaracja dostępności

Przejdź na początek